2019 Houston Cougars Sacks through 11/16/2019

Name Yr Pos G Sacks Sack Yards Sacks/G
1 David Anenih JR DL 10 5.0 27 0.50
2 Payton Turner JR DL 10 4.0 24 0.40
3 Isaiah Chambers JR DL 9 2.0 11 0.22
4 Derek Parish SO DL 10 2.0 11 0.20
5 Grant Stuard JR DB 10 1.0 10 0.10
6 Olivier Charles-Pierre JR DL 10 0.5 3 0.05
7 Logan Hall SO DL 10 0.5 3 0.05
Total 10 15.0 89 1.50
Opponents 10 33.0 184 3.30