2008 Oklahoma State Cowboys Sacks through 01/08/2009

Name Yr Pos G Sacks Sack Yards Sacks/G
1 Jeremiah Price JR DL 13 3.0 26 0.23
2 Tonga Tea Jr. SR DL 13 2.0 13 0.15
3 Ricky Price SR DB 13 2.0 9 0.15
4 Ugo Chinasa SO DL 13 2.0 6 0.15
5 Patrick Lavine JR LB 13 1.5 10 0.12
6 Andre Sexton JR DB 13 1.5 7 0.12
7 Jamie Blatnick FR DL 13 1.0 5 0.08
8 Jeray Chatham SR DL 11 1.0 2 0.09
9 Shane Jarka SO DL 13 0.5 3 0.04
10 Derek Burton JR DL 13 0.5 3 0.04
Total 13 15.0 84 1.15
Opponents 13 15.0 81 1.15